1973 – 1 czerwiec – uruchomione zostało pierwsze połączenie Poznania z gminą Czerwonak w postaci linii 109 kursującej z ul. Garbary (Grochowe Łąki) przez ul. Estkowskiego, Rynek Śródecki, ul. Zawady, ul. Gdyńską, Koziegłowy, Kicin, Kliny, Milno do Wierzonki
1973 – 1 grudzień – uruchomiono kolejną linię kursującą do gminy Czerwona. Była to linia 111 kursująca z ul. Garbary (Grochowe Łąki) przez ul. Estkowskiego, Rynek Śródecki, ul. Zawady, ul. Gdyńską, Czerwonak do Owińsk
1975 – 1 maj – wydłużeniu uległa trasa linii 111 do Promnic (kursy wykonywane były przez Bolechowo)
1976 – 19 marzec – wydłużono kursy linii 109 do pętli w Karłowicach
1978 – 10 czerwiec – otwarty został pierwszy w Poznaniu duży dworzec autobusowy usytuowany przy dworcu PKP Poznań Garbary. W związku z tym wydarzeniem przeniesione zostały tam przystanki początkowe linii 109 i 111 (wcześniej kursowały z pętli przy ul. Grochowe Łąki)
1980 – 28 grudzień – po raz kolejny wydłużona została trasa linii 109 – kursy do Tuczna
1984 – 1 marzec – niektóre kursy linii 111 skierowane zostały do dworca PKP w Owińskach, gdzie utworzono pętlę (kursy odbywały się ul. Lipową i ul. Zielną w Owińskach)
1984 – 27 październik – 5 kursów linii 111 przedłużono z Promnic do Biedruska
1987 – 22 sierpień – uruchomiony został nowy dworzec autobusowy usytuowany przy rondzie Śródka. Zostały tam przeniesione przystanki początkowe linii 109 i 111

1991

 • miasto Poznań podjęło decyzję o zaprzestaniu dotowania linii podmiejskich (do tej pory przed zmianami ustrojowymi komunikacja była dotowana z funduszy wojewódzkich oraz miasta Poznania – od 1990 roku finansowaniem komunikacji powinny zająć się zająć władze gmin). W związku z bardzo wygórowaną ceną jaką MPK Poznań zaoferowało gminom stanowiącą duży odsetek budżetu gminy postanowiono utworzyć komunikację we własnym zakresie
 • 15 maja gmina Pobiedziska przejęła obsługę linii 109 do Tuczna. W początkowym okresie obsługa linii została zlecona p. Zbigniewowi Ponickiemu z Kociałkowej Górki. Wynajął on autobus od gminy, a linię prowadził na własny rachunek (dodatkowo posiadał 1 własny autobus). Układ linii nie zmienił się – jedynie pierwszy i ostatni kurs miał swój początek/koniec w Kociałkowej Górce. Likwidacji uległy mniej dochodowe kursy. Linia 111 nadal była finansowana z budżetu gminy Czerwonak.
 • 1 lipca uruchomiona została własna komunikacja gminna (Zakład Komunikacji Gminy Czerwonak). Linię 111 podzielono na 4 osobne linie w zależności od przystanku końcowego: 10 – Czerwonak Elewator; 11 – Owińska PKP; 12 – Promnice; 13 – Biedrusko. Podobną zasadę zastosowano w przypadku linii 109, którą podzielono na 3 linie: 21 – Kicin; 22 – Wierzonka, 23 – Karłowice (brak kursów do Tuczna)
 • do obsługi linii zakupiono 9 nowych Jelczy PR-110, a od MPK pozyskano 3 autobusy – Jelcze M11
 • Obsługę techniczną autobusów zlecono Bazie Transportowej Poznańskich Zakładów Drobiarskich „Poldrob”(Koziegłowy ul. Piaskowa). Również kierowcy byli pracownikami zakładów „Poldrob”

1992

 • 31 marca w związku z podpisaniem umowy z gminą Pobiedziska przedłużona została trasa linii 23 do Tuczna
 • zakupiono nowy autobus Jelcz 120M

1993

 • w związku z nasilającymi się problemami z funkcjonowaniem komunikacji oraz powolną likwidacją PZD „Poldrób” postanowiono powołać Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Transkom (16 kwiecień 1993) – jest to spółka utworzona z aportów Skarbu Państwa oraz gminy Czerwonak. W początkowym okresie własnością firmy było 5 autobusów (reszta taboru była w posiadaniu gminy). Układ linii nie uległ zmianom.

1995

 • w rozkładach jazdy brak jest kursów linii 21 (Śródka – Koziegłowy – Kicin)
 • zakupiono nowego Jelcza 120M #14

1997

 • ponownie w rozkładach jazdy pojawiają się kursy linii 21

1998

 • zakupiono 2 nowe autobusy Neoplan K4016 #15, #16

1999

 • uruchomiono nowa linię 10BIS kursującą ze Śródki do pętli Czerwonak-Zdroje (przejazd przez ul. Leśną, Zdroje, Brzozową)

2001

 • 1 stycznia w ramach podpisanej umowy z gminą Murowana Goślina uruchomiono 3 nowe linie: 12BIS kursującą ze Śródki przez Czerwonak, Owińska PKP, Bolechowo, Promnice, Murowaną Goślinę (os. Zielone Wzgórza) do Przebędowa; 14 – Śródka Czerwonak, Owińska Pałac, Bolechowo, Promnice, Murowaną Goślinę (os. Zielone Wzgórza) do Przebędowa (autobus pomija wjazd do Owińsk) oraz 31 kursującą z os. Jana III Sobieskiego przez Morasko, Biedrusko, Promnice, Murowaną Goślinę (os. Zielone Wzgórza) do Przebędowa. Uruchomiono także weekendowy kurs nocny na linii 12.
 • wprowadzone zostały kasy fiskalne do sprzedaży biletów w autobusach
 • zakupiono nowy autobus Solaris Urbino 12 #17

2004

 • od 1 czerwca obsługa linii 12 BIS, 14 i 31 została przejęta przez MPK Poznań (linię 12BIS i 14 przemianowano na 111, a linię 31 na 188,
 • 1 czerwca linia 13 (rondo Śródka - Promnice - Biedrusko) została zlikwidowana.
 • zakupiono nowy autobus – Solaris Urbino 12 #8 oraz dwa używane Neoplany – N4011 i N4016 (#9 i #12)
 • 1 listopada 2004 nastąpiła zmiana układu linii w Transkom Czerwonak. Uruchomiono też dwie nowe linie: PW (linia gminna - Promnice – Owińska - Czerwonak - Koziegłowy ul. Piaskowa – Koziegłowy os. Leśne - Kicin - Wierzonka) oraz PT (Poznań Piątkowska - Poznań Serbska - Czerwonak – Owińska - Promnice). Zlikwidowana została linia 10.
 • 6 grudnia ponownie wznowiono kursowanie linii 10 (rondo Śródka - Czerwonak Elewator)

2005

 • 2 lutego 2005 skróceniu uległa trasa linii PW (obecnie kursuje po trasie: Kicin Pętla – Koziegłowy os. Leśne -  Czerwonak Elewator)
 • 1 listopada 2005 prawie całkowitej likwidacji uległa linia PW (pozostał tylko 1 kurs w dni robocze z Wierzonki do Owińsk oraz powrotny do Kicina)
 • zakupiono nowy autobus Solbus B9,5 #6

2006

 • 3 czerwca 2006 uruchomiona została linia turystyczna (kursująca w soboty, niedziele i święta) z Koziegłów (os. Karolin) na Dziewiczą Górę (na punkt widokowy). Od 1 lipca przystanek początkowy linii turystycznej przesunięto na dworzec Śródka. Linia została zlikwidowana z braku zainteresowania pasażerów 15 lipca
 • 1 lipca 2006 skierowano niektóre kursy linii 12 przez Czerwonak-Zdroje
 • 4 września 2006 ostatecznie zlikwidowano linię PW. Likwidacji uległa także linia 10Bis. Zmieniono także trasę linii 10 - obecnie przejeżdża ona przez pętlę Czerwonak Zdroje (w zamian za zlikwidowaną linię 10Bis). Likwidacji uległ także wariant linii 12 z wjazdem do Presty. Kolejna zmiana dotyczyła przebiegu linii 11 (autobus po dojechania do dworca PKP w Owińskach nie wraca już przez ul. Kolejową, tylko przez ul. Piotrowskiego)
 • zakupiono 3 nowe Solarisy Urbino 10 (#5, #7, #18)

2007

 • 1 lipca 2007 przedłużona została linia 23 do pętli w Stęszewku (w związku z budowa pętli kursy miały być wydłużone w połowie lipca). Miały być tam wykonywane 2 kursy w sobotę i niedzielę. Również tego dnia uruchomiono linię nocną kursującą z Promnic przez Owińska, Czerwonak, Kicin do Koziegłów (zakłady drobiarskie). Wykonywane są 2 kursy w dni robocze i soboty
 • 1 września zlikwidowana została linia nocna oraz linia 11 (Poznań Śródka - Czerwonak - Owińska PKP) i 22 (Poznań Śródka - Kicin - Wierzonka). Zawieszone zostały kursy linii 23 do Stęszewka. Przywrócony natomiast został wariant linii 12 z wjazdem do Presty

2008

 • 1 listopada na okres próbny (do 31 grudnia 2008) uruchomiona została linia nocna. Kursy są wykonywane z Koziegłów (ul. Piaskowa) do Kicina i dalej przez Czerwonak do Owińsk lub Promnic. Rozkład jazdy został skomunikowany z przyjazdami i odjazdami linii nocnej kursującej z Poznania obsługiwanej przez MPK. Linia po okresie próbnym została zlikwidowana
 • zakupiono nowy autobus Solaris Urbino 12 #3

2009

 • 1 października zmieniona została numeracja linii: 10 -> 310 (stary numer -> nowa numeracja), 12 -> 312, 21 -> 321, 23 -> 323, PT -> 313. Dodatkowo po numerze wprowadzono dodatkowe oznaczenie "Z" dla kursów przez Czerwonak Zdroje. Uruchomiono kursy linii 312 i 313 przez Kicin/Czerwonak ul. Szkolna oznaczane dodatkowo literą "K".
 • zakupiono nowy autobus Solaris Urbino 12 #1

2010

 • zakupiono nowy autobus Solaris Urbino 12 #12
 • 8 listopada uruchomiona została linia gminna kursująca z pętli Kicin przez Koziegłowy (z wjazdem na pętlę przy Piłsudskiego), Czerwonak Zdroje, Czerwonak Urząd Gminy, Czerwonak Kręta, Miękowo, Owińska Kolejową do przystanku Owińska Dworzec Kolejowy.
 • 1 grudnia zmieniono trasę linii gminnej – kursy zostały skierowane przez Owińska Park, Owińska Piotrowskiego do Owińska Dworzec Kolejowy (linia przestała kursować przez ul. Kolejową w Owińskach)

2011

 • 31 stycznia zawieszono kursowanie linii gminnej: Kicin pętla, Koziegłowy Piłsudkiego, Czerwonak Zdroje, Czerwonak Urząd Gminy, Miękowo, Owińska Dworzec Kolejowy

2013

 • 2 stycznia uruchomione zostały nowe linie wewnątrzgminne 301 i 302 kursujące w dni nauki szkolnej. Kursy na linii 301 realizowane są z Owińsk (dworzec kolejowy) przez Bolechówko (ul. Lipowa) do wsi Potasze. Wyznaczone kursy realizowane są na wydłużonej trasie ze wsi Potasze przez Bolechówko, Owińska, Miękowo, Czerwonak (Gdyńska, Źródlana, Zdroje, Nowe Osiedle), Kicin do szkoły w Koziegłowach. Kursy na linii 302 realizowane są z Promnic (ul. Północna przy skrzyżowaniu z ul. Modrzewiową) przez Bolechowo (ul. Wojska Polskiego, Poligonowa) do Trzaskowa. Do obsługi linii zakupiono 2 Kapeny Urby.
 • od listopada zmieniono numerację taborową zgodnie z systemem aglomeracyjnym (30xx-32xx). Zakupiono również dwa MANy: NU313 oraz UL322.

2014

 • 1 stycznia wyznaczone kursy linii nr 70 skierowane zostały z Koziegłów do pętli w Kicinie (nadal pozostawiono wyznaczone kursy do Zakładów Drobiarskich i ITM). Wszystkie kursy linii 72 wydłużone zostały z os. Leśnego do nowej pętli przy cmentarzu (ul. Świętego Wojciecha)
 • 2 stycznia zmieniona została trasa przejazdu linii gminnych nr 301 i 302, których wszystkie kursy skierowano przez ul. Piłsudskiego, z wjazdem na pętlę przy cmentarzy (ul. Świętego Wojciecha) i ul. Polną. Uruchomiona została nowa linia wewnątrzgminna 303 kursująca w dni nauki szkolnej w Koziegłów (przystanek przy szkole) do Kicina, a wybrane kursy wydłużone przez Mielno, Wierzonkę do Dębogóry (nowa pętla przy ul. Kasztanowej)
 • 1 maja wydłużona została trasa linii 303 w Dębogórze tj.od ulicy Leśnej do ulicy Dąbrówki

Dane pochodzą z opracowania Witolda Karpowicza, danych z gazety "Głos Czerwonaka", "Z życia MPK" oraz z danych własnych (w razie zauważenia błędów, proszę o kontakt mailowy)

Kontakt z autorem: pozbus[malpa]interia.pl     | |     GG: Mój status 1978892
Jakiekolwiek wykorzystywanie zamieszczonych tutaj zdjęć i materiałów bez zgody autorów jest ZABRONIONE!